Hållbarhet hos MGA Markarbeten AB

Kvalitetspolicy

"Hos oss på MGA Markarbeten AB är kvalité ett av våra ledord.
Kvalitetsbegreppet ska genomsyra samtliga delar av vår verksamhet, såväl i utförandet av projekt som i interna processer. Vårt ledningssystem säkerställer att vi har ett genomtänkt arbetssätt, efterföljer rådande lagar och regler samt strävar efter ständig förbättring. Vår intention är att vårt goda kvalitetsarbete ska ge de bästa förutsättningar för såväl kunder, samarbetspartners som medarbetare."

Miljöpolicy

"Hos oss på MGA Markarbeten AB är miljön av stor vikt i vårt verksamhetsutövande.
Vi lägger stor vikt vid vårt ansvar att förebygga och minska miljöpåverkan, bland annat genom en uppdaterad och underhållen maskinpark  som framförs ansvarsfullt och genomtänkt. Vi efterföljer rådande lagar och regler avseende miljö och hållbarhet i samtliga delar av vår verksamhet. Vår intention är att vårt aktiva miljöarbete ska ge de bästa förutsättningar för vårt samhälle."

Arbetsmiljöpolicy

"Hos oss på MGA Markarbeten AB omfattas vår verksamhet av såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljörisker. Genom samverkan och regelbundna dialoger med våra medarbetare ser vi till att alltid ha rätt fokus i vårt arbetsmiljöarbete. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs såväl aktivt som proaktivt för att säkerställa en säker och god arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi säkerställer att lagar, regler och föreskrifter efterföljs.”

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Välkommen att kontakta Emilia Rydberg 0735116357