Några exempel på våra expertområden

Mark- och anläggningsarbeten

 •  Fristående murar
 •  Stödmurar
 •  Plattytor
 •  Kantsten
 •  L-stöd
 •  Dränering
 •  Asfaltering
 •  Grusade ytor

Skog- och trädgårdsarbeten:

 • Anläggning av gräsmattor
 • Färdiggräs
 • Trädfällning
 • Stubbfräsning
 • Röjning
 • Huggning
 • Skotning
 • Snökörning
 • Fastighetsskötsel

Välkommen till MGA Markarbeten AB

Vi är det lilla bolaget med stora kompetensen inom samtliga delar av mark- och anläggning, bygg samt skog- och trädgårdsarbeten.

Tillsammans besitter vi stor kunskap och erfarenhet av samtliga delar av allt inom ovanstående områden och kan därigenom erbjuda kvalitetssäkra helhetslösningar för dig som kund.

Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och funderingar!